Haagse Studentenvakbond

haagstestudentenvakbond

De Haagse Studentenvakbond is de belangenbehartiger van studerend Den Haag. De terreinen huisvesting, onderwijskwaliteit en internationale studenten zijn bijvoorbeeld thema’s waar de Haagse Studentenvakbond actief de belangen van de student in Den Haag waarborgt en aanscherpt. De Haagse Studentenvakbond zit geregeld met beleidsmakers en hogescholen om de tafel om deze punten te bespreken. Daarnaast worden er jaarlijks verschillende debatten georganiseerd waarbij je als student met verschillende beleidsbepalers kan discussiëren over verscheidde onderwerpen.

Ook als je in een andere stad studeert, maar wel in Den Haag woont, zijn wij er om jouw belangen te waarborgen. Daarnaast kun je bij de Haagse Studentenvakbond terecht voor individuele belangenbehartiging: studenten die individueel met een probleem zitten proberen wij met raad en daad bij te staan. Niet alles kan lokaal worden opgelost. Om die reden is de Haagse Studentenvakbond aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Via de LSVb oefent de Haagse Studentenvakbond invloed uit op onderwerpen die op landelijk niveau aan de kaak worden gesteld, zoals verbeteringen op het gebied van de studiefinanciering en de OV-jaarkaart.

www.haagsestudentenvakbond.nl

Portfolio

buikspier-oefeningen haagstestudentenvereeniging debedrijvenmasseurs Leidsebiologenclub Timmerfabriekdekoning haagstestudentenvakbond